Leśna Ustroń

Rezerwaty i obszary chronione

Obszar chronionego krajobrazu „Puszcza nad Drawą”

Rezerwat przyrody "Strzaliny koło Tuczna"

Rezerwat przyrody „Mszary Tuczyńskie”

Rezerwat przyrody „Leśne Zdroje”