Leśna Ustroń

Ruiny zespołu pałacowego w Kłebowcu

Zbudowany w latach 1731-1745 w stylu barokowym na planie prostokąta  z trzema ryzalitami na dłuższych elewacjach, ryzality boczne niemal w formie oddzielnych skrzydeł. Dwukondygnacyjny, bogaty w detale architektoniczne, mury z cegły ceramicznej, pierwotnie otynkowane, zdobione z licznymi pilastrami, ryzalitami, gzymsami, na ścianach jednej z sal malowidła. Po pożarze w 1945 r. – ruina. W oficynie wschodniej częściowo zachowanej istniała kaplica ewangelicka.