Leśna Ustroń

Spotkanie z rogownikiem

Bartłomiej Baranowski

Urodzony w 1975 roku w Szczecinku, od zawsze związany z Wałczem. Charakteryzuje się szerokim wachlarzem zainteresowań i pasji, które stale rozwija. Pierwszą pasją w jego życiu było malarstwo, nigdy jednak nie pobierał lekcji w tym kierunku - jest typowym samoukiem. Jego twórczość charakteryzuje się wyjątkowym stylem. Mimo, iż cały czas poszukuje, zarówno w treści, jak i formie łatwo rozpoznać jego dzieła. 
Jest docenianym plastykiem nieprofesjonalnym (Laureat Wojewódzkiej Wystawy Prac Plastyków Nieprofesjonalnych z 2009 roku), jego prace cieszą się popularnością. W swoim dorobku nie tylko obrazy i grafiki, ale także rysunki satyryczne.

Kolejną pasją w życiu Bartłomieja jest historia, a konkretnie odtwórstwo historyczne. Jest założycielem Grupy Historycznej Midgard działającej od 2003 roku. Bartłomiej ukierunkował się na odtwórstwo dawnego rzemiosła – rogownictwa.  I na tym polu osiąga znaczące sukcesy, wytwory z poroża i rogów znalazły uznanie wśród odtwórców w Polsce i za granicą – rozpoznawany jest jako Jorund (Kram Jorunda). Jego wyroby to świeczniki, pojemniki, ozdoby, rękojeści i inne przedmioty użytku codziennego, wykonywane w oparciu o wzory z wczesnego średniowiecza. Estetyka i oryginalność jego wytworów przyciągają również osoby spoza ruchu rekonstrukcyjnego.