Leśna Ustroń

Szlaki rowerowe

SZLAKI TURYSTYCZNE W GMINIE TUCZNO

Szlak czerwony t.1

Człopa PKS – Drawieński Park Narodowy – Martew - Tuczno – Strzaliny - Zdbowo – Mączno - J. Bytyń – Nakielno – Wałcz - Nadarzyce = 100 km (g. Tuczno ≈ 28 km)

Szlak zielony t.2

Tuczno – Martew - Brzeźniak – Golin – Człopa - Przelewice Żelichowo = 30 km(g. Tuczno ≈ 9 km)

Szlak żółty t.3

Tuczno PKS – Plaża - pole namiotowe „u Szymona” – Rynek - kościół - młyn - Stanica ZHP - dookoła Jezioro Tuczno – Urząd Miejski - Tuczno PKS = 12 km

Szlak niebieski t.4

Tuczno Rynek – Nadleśnictwo - droga Tuczno - Jeziorki - mostek - pole namiotowe (Cypel) – Tuczno = 8,5 km

Szlak niebieski Marcinkowice – Stanica ZHP Próchnówko

Szlak czerwony Strzaliny – Rutwica – Górka Magnetyczna – Nakielno – Wałcz

Szlak czarny Tuczno – Nowa Studnica

Szlak czerwony PI 1840 - im. IV Dywizji Piechoty

Szlak ten rozpoczyna się w Człopie na przystanku PKS i poprzez: Załom, Pustelnię, wzdłuż rzeki Cieszynki i Płocicznej, następnie przez Martew Tuczno, Strzaliny, Zdbowo, Nakielno, Strączno, Wałcz, Ostrowiec, nad rzeką Dobrzycą oraz tak zwany ,,przesmyk śmierci’’ wiedzie między jeziorami: Smolno i Zdbiczno, wieś Zdbice oraz brzegiem jeziora Dobre (miejsce przełamania Wału Pomorskiego) prowadzi do wsi Nadarzyce w gminie Jastrowie. Jego łączna długość wynosi ponad 100 kilometrów.

Szczegółowy opis szlaku rozpoczynamy od 51 kilometra, czyli od rejonu kościoła i przystanku PKS w Nakielnie. Kolejne 6 kilometrów szlak ten biegnie południowym krańcem Zatoki Nakielskiej jeziora Bytyń, północnym brzegiem jeziora Sumile (Zamieć), wschodnim krańcem jeziora Smolno, południowo – wschodnim jeziora Smolno Wielkie, a następnie obok jeziora Mielno (Zielno) do wiaduktu kolejowego. Na 58  kilometrze osiągamy brzeg jeziora Raduń i wzdłuż tego akwenu pokonujemy 3, 5 kilometrowy odcinek aż do mostu wiszącego (Kłosowski Most). Przechodzimy przez most, odbijamy na krótko w stronę cmentarza wojennego i nadal brzegiem Radunia wędrujemy do Wałcza. Znanymi już ulicami dochodzimy do ul. Południowej, gdzie poprzez dawne tory kolejowe Wałcz – Piła docieramy na teren bunkrów, zwanych ,,czapą Hitlera’’. Na około 67 kilometrze szlaku wchodzimy na nasyp kolejowy po nieczynnym torowisku do Jastrowia. Wzdłuż jezior Duży i Mały Chmiel dochodzimy do wiaduktu i zmieniamy kierunek na tzw. drogę czołgową. Po przejściu 1 kilometra przechodzimy na drugą stronę szosy Wałcz – Ostrowiec, około 150 metrów za leśniczówką. Jest to 71 kilometr szlaku. Kolejne 7, 5 kilometra prowadzi północną stroną jeziora Ostrowieckie Duże, obok rzeki Dobrzycy, zachodnim brzegiem  jez. Łubianka, skąd drogą leśną docieramy do jeziora Smolno. Na 200 – metrowym przesmyku z jeziorem Zdbiczno znajdują się dobrze zachowane bunkry, które zimą 1945 roku były stanowiskami obronnymi Niemców. Polacy ponieśli tu duże straty, a miejsce to zyskało nazwę ,,przesmyku śmierci’’. Wracamy stąd do Wałcza drogami leśnymi przez: Szwecję, Ostrowiec lub idąc na zachód poprzez Rudnicę i Kłębowiec. 

Mapa szlaków