Leśna Ustroń

Wycieczka Szlakiem Papieskich Wspomnień

Na trasie tej wycieczki znajdzie się między innymi:

Kamień papieski, znajdujący się nad brzegiem jeziora Krępsko Średnie, to najstarszy pomnik pamięci ojca świętego Jana Pawła II w Polsce. Istnieje od 1979 roku. Upamiętnia miejsce, w którym przyszły papież, a wówczas kardynał Karol Wojtyła, odprawiał mszę polową podczas spływu Rurzycą.

Kapliczka poświęcona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Pokryta drewnianym gontem. Na frontowej ścianie wykuty z czarnego granitu kielich. Stanowi  jeden z elementów Szlaku Kapliczek, zwanego też Szlakiem Różańcowym, który to szlak wiedzie po obrzeżach Wałcza.

  • Pomnik Jana Pawła II nad jez. Krępsko

    Pomnik Jana Pawła II nad jez. Krępsko